biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   beelden ◄   schilderijen   

 

 

 

De in dit boek afgebeelde vormen komen voort uit tekenen waarbij getracht wordt niet aan deze handeling te denken, zogeheten auto-matisch tekenen, zo zijn plusminus vijfhonderdduizend tekeningen ont-staan waaruit na selectie twaalf basisvormen zijn overgebleven die ik het meeste gebruikt. Deze manier van tekenen is mij bewust gewor-den doordat ik steeds de details wegliet en streefde naar zuivere lijn-voering. Dit boek is de afsluiting van een periode van dertig jaar wer-ken aan deze vormen en in de toekomst zal ik mij wijden aan onder-zoek van combinaties en andere mogelijkheden die deze vormen bie-den. De vormen teken ik met inktpen, vervolgens zet ik ze om in beel-den van gips, klei, was en hout, die hij fotografeert en uitschildert met acrylverf op hardboard of linnen. Dit boek is een selectie uit het totaal van ongeveer 500.000 tekeningen.
  

isbn 90-779130-3-3

 

terug naar boven ◄