biografie ◄    boeken ◄    filographie ◄    scènes ◄    beelden ◄    censuur ◄   

 

 


De cartoons in dit boek zijn een selectie uit cartoons die ik heb gete-kend voor verschillende kranten. Cartoons beschouw ik als een directe deelname aan het maatschappelijke gebeuren. Ik streef ernaar om in de cartoons geen tekst te gebruiken, om de tekeningen voor zich te laten spreken. Doordat cartoons figuratief zijn en iets uit de realiteit uit-beelden, zijn ze op zichzelf al verhaalachtig en staan ze dicht bij de de taal. Ze zijn anders van aard dan mijn andere werk, waar het taalach-tige haast uitgesloten is.
 


                               


                         


                                 

      

      

 

     

 


isbn 90-77913-05-x

 

terug naar boven ◄