biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   beelden ◄   schilderijen ◄   

 

 

 

Denken wordt in dit onderzoek opgevat als materieel-maatschappe-lijk en lichamelijk proces dat deel uitmaakt van de materie. De ont-wikkeling van het denken laat zien dat de mens wat hij denkt in toenemende mate kan realiseren: hij maakt gereedschappen, bouwt apparaten die zijn denken registreren, hij ontwerpt kunstmatige intelli-gentiesystemen, kan met hulpmiddelen in het verre verleden (de ruim-te) kijken, zal in de toekomst middels nanotechnologie in staat zijn steeds meer operaties op microniveau uit te voeren, et cetera. Uit de-ze ontwikkelingen is af te leiden dat denken en materie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

isbn 90-779130-6-8

 

terug naar boven ◄