biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   beelden ◄   schilderijen ◄   

 

 

 

Beeldende kunsten zijn door de geschiedenis heen verschillend ge-waardeerd, maar zelden los van de andere kunsttakken op hun spe-cifieke eigenschappen bestudeerd. Beeldende kunstwerken kenmer-ken zich door een aantal basiselementen (materiaal, kleur, lijn et cetera) en onderscheiden zich hiermee wezenlijk van de andere kunst-takken. Middels basiselementen zijn beeldende kunstwerken eenvou-dig te analyseren, onafhankelijk van speciale kennis over kunsthisto-rische en maatschappelijke gegevens.
Naast de vraag wat beeldende kunsten zijn, komt in deze studie aan de orde hoe criteria op dit terrein tot stand komen en hoe relatief deze zijn. De probleemstellingen worden bestudeerd vanuit filosofisch-esthetisch gezichtspunt en vanuit het concrete beeldende kunstobject.
Gabor Lodi is beeldend kunstenaar en kunsthistoricus
Lidwien Schuitemaker is filosofe en andragologe.
 

 

 

isbn 90-901030-2-3

 

terug naar boven ◄